Kurslarımızın özellikleri


Fırtına Müzik Evinde


Genel solfej eğitimi.

Halk müziği solfej ve nazariyatı.

Enstruman öğretimi (Bağlama ve diğer halk sazları).

Ses eğitimi ve koro

Halk müziği repertuarı gibi eğitimler verilmektedir.

Bağlama Kursumuz

Müzik teorisine ve tekniklerine uygun çalabilme bilgi ve becerisi kazandırılarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Yarı Özel Grup Dersleri: 5-6 kişilik gruplar halinde yarı-özel statüde haftada 1 gün 2 saat, aylık toplam 8 saat olmak üzere; Pazartesi - Perşembe / Salı - Cuma günleri kursiyerin talep ettiği günlere göre ayarlanmak kaydıyla akşam 19:30 - 21:30 saatleri arasında verilmektedir.
Hafta Sonu Dersleri 5-6 kişilik gruplar halinde yarı-özel statüde, cumartesi günleri 17:00 - 19:00 saatleri arasında verilmektedir
Birebir Eğitim (Özel Ders) Hafta içi herhangi bir gün ya da hafta sonu cumartesi günü özel bağlama eğitimleri verilmektedir. Randevu talebinde bulunmak ya da detaylı bilgi almak için lütfen telefonla iletişime geçiniz.

Piyano Kursları

Enerji, düzenlilik ve güzellikten oluşan bir bütündür.
Piyano ile beynin birden fazla bölgesini çalıştırarak çok yönlü düşünmeyi ve bağlantılar kurmayı sağlamak, nota eğitimi, armoni bilgisi, iki el koordinasyonu, solo ve eşlik çalışmalar eşliğinde ünlü bestecilerin eserlerinin icra edilmesi amaçlanmaktadır.: Temel teknik eğitimin ardından öğrencinin istediği tarzda (klasik, caz, rock, pop) repertuar çalışmaları ile derslere devam edilir..
Hafta içi herhangi bir gün ya da hafta sonu cumartesi günü birebir olmak üzere, özel piyano eğitimleri verilmektedir.

Ud Dersleri

Temel müzik teori ve tekniklerinin yanı sıra nota eğitimi, nazariyat, usûller, makamlar, solo ve eşlik çalışmalar eşliğinde türk musikisi eserlerinin icra edilmesinin yanı sıra farklı tarzlarda eserlerin eğitiminin de verilmesi amaçlanmıştır.
Hafta içi herhangi bir gün ve saatte ya da hafta sonu cumartesi günü birebir özel ud eğitimleri verilmektedir

Keman Kurslarıı

Batı müziği ve Türk müziği olmak üzere iki farklı tarzda da, kemanın müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalınabilmesi hedeflenmektedir.
Nota eğitimi, nazariyat,usûller, armoni bilgisi, solo ve eşlik çalışmalar eşliğinde ünlü bestecilerin eserlerinin icra edilmesinin yanı sıra farklı tarzlarda eserlerin eğitiminin verilmesi amaçlanmıştır.
Hafta içi herhangi bir gün ve saatte ya da hafta sonu cumartesi günü özel keman eğitimleri verilmektedir

Yan Flüt Kursları

Yan flüt temel teknikleri, yan flüt çalmada 1., 2. ve 3’üncü oktav sesler ile staccato, marcato ve legato tekniği, hız ve gürlük terimleri, gamlar, armoni bilgisi eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır..
...
Yan flüt eğitimlerimiz birebir ders olup, özel eğitim şeklinde verilmektedir. ....
...
... ...
... ....

Klarnet Kursları

.Klarnet eğitiminde temel teknikler, klarnet çalmada 1., 2. ve 3’üncü oktav sesler ile staccato, marcato ve legato tekniği, hız ve gürlük terimleri, gamlar, armoni bilgisi eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır.
Klarnet eğitimlerimiz birebir ders olup, özel eğitim şeklinde verilmektedir.

Yan Flüt Kursları

Yan flüt temel teknikleri, yan flüt çalmada 1., 2. ve 3’üncü oktav sesler ile staccato, marcato ve legato tekniği, hız ve gürlük terimleri, gamlar, armoni bilgisi eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır.
Yan flüt eğitimlerimiz birebir ders olup, özel eğitim şeklinde verilmektedir.

Konservatuvar Kursları

Fırtına Müzik Eğitim Merkezi olarak amacımız;.
eğitim veren devlet ya da özel konservatuarlara, müzik fakülteleri veya güzel sanatlar fakültelerine, eğitim fakülteleri ve güzel sanatlar liselerinin yapmış oldukları özel yetenek sınavlarına katılmak isteyen adayları girilecek okula uygun olarak, titiz programlarla hazırlanması hedeflenmektedir.

Şan Kursu

Eğitim programında ses ve nefes kontrolü,diyafram kullanımı, piyano eşliğinde kulak ve duyum eğitimi, tek – çift - trio ve quartet ses çalışmaları uygulanmaktadır.
Temel teknik eğitimin ardından öğrencinin istediği tarzda (klasik,caz,rock,pop) repertuar çalışmaları ile derslere devam edilir.
Fırtına Müzik Eğitim Merkezi’nde Şan eğitimi akademisyen eğitimcilerimiz tarafından verilmektedir. Şan derslerimiz özel eğitim olup, kursiyer ile birebir piyano eşliğinde verilmektedir.